Rychlejší reakce = Lepší sportovní výkon

Všichni asi dobře chápeme, že rychlost našich reakcí má na úspěch ve většině sportů naprosto zásadní vliv. Málokdo ovšem ví, jak to s těmi reakcemi přesně je a jak se dají či nedají zlepšit. My se touto problematikou už nějakou dobu zaobíráme, a rozhodli jsme se vám předat naše dosavadní poznatky. Nejdříve je však potřeba pochopit, co to vlastně reakce je a jaké dva základní druhy reakcí řešíme.

Každá reakce se skládá ze dvou částí. V první fázi sensorický systém rozeznává podnět (soupeřův útok, startovní výstřel atd.) Tato kognitivní část, je pro všechny reakce stejná - vždy musíme nejdříve rozeznat podnět, na který reagujeme. U jednoduchých reakcí okamžitě nastává motorická fáze, tedy spouštíme vlastní pohybovou reakci. Jde tedy o jeden jediný druh reakce na podnět. Například až zazní výstřel, běžím vpřed. Dobu do vzniku podnětu do prvního pohybu pak nazýváme “simple reaction time” (SRT). U komplexních reakcí ovšem musíme nejdříve vyhodnotit o jaký podnět se jedná a následně k němu přiřadit správnou reakci. Opět příklad: Když soupeř zaútočí rukou, ustoupím. Jestli zaútočí nohou, jdu vpřed. Zde dobu od vzniku podnětu do počátku správné pohybové reakce nazýváme “choice reaction time” (CRT). Hodnoty SRT by tedy daného člověka měly být vždy vyšší než hodnoty CRT.

Rychlejší reakce

Hlavní rozdíl mezi jednoduchou a komplexní reakcí je ten, že ty komplexní, mají tzv. kognitivní komponentu. To je doba, kdy mozek vyhodnocuje typ podnětu a hledá správnou pohybovou reakci. To je velmi důležité, protože je to právě ona kognitivní komponenta, kterou dokážeme pozitivně ovlivnit. Zatímco jednoduché reakce můžeme v podstatě pouze zhoršit, například nedostatečným spánkem nebo pitím alkoholu, ty komplexní můžeme natrénovat nebo zlepšit stravou či meditací a do jisté míry i některými doplňky, jako například omega 3 mastné kyseliny, kofein nebo l-tyrosin. Ale nezoufejte. Je toho víc, co můžete pro rychlost vašich reakcí udělat.

Koncentrace a Anticipace

Ať už se jedná o jednoduché, nebo komplexní reakce, do této hry vstupují ještě další dva významní hráči. Prvním z nich je koncentrace neboli soustředění. Ze zkušenosti všichni víme, že ve chvíli, kdy se soustředíme, dokážeme reagovat mnohem rychleji, než když naše koncentrace kolísá. Ve skutečnosti je to ale spíš tak, že když jsme soustředění, reagujeme rychle často a naopak když nejsme, tak zase častěji chybujeme nebo reagujeme pomalu. Zde hraje velkou roli výše zmíněná spánková deprivace (ale i obyčejná únava) nebo opilost, či jiné intoxikace.

Soustředění

Tím druhým významným hráčem je anticipace neboli předvídání. Nemáme na mysli nějakou mystickou schopnost předtuchy, ale spíš čteni soupeře. Bez anticipace, by spousta skvělých technických fines ve sportu nebyla možná. Jak by se například boxer, i kdyby se skvělým reakčním časem 150ms, dokázal uhnout úderu trvajícímu 120ms? Jak by braknáři mohli chytat střely, které ani nevidí? A jak by obránci blokovali útočníky a útočníci překonávali obránce? Vždyť průměrný reakční čas zdravého mladého člověka se pohybuje mezi 150 - 250ms a střely, údery a kličky jsou často stejně rychlé nebo i rychlejší? Často vídáme tenisová podání lítat rychlostí přes 200km/h, hokejové střely přes 160km/h, fotbalové penalty přes 120km/h. Myslíte, že je v lidských možnostech vidět, kam tyto střely letí a ještě se tím směrem pohnout? Tady je fyzika celkem neúprosná. Vysoká úroveň koncentrace a dobře vytrénovaná anticipace jsou často to jediné, na co se sportovci musí spolehnout. Jisté ale je, že k anticipaci potřebujeme spoustu zkušeností a ke koncentraci hlavně energii a dobře vyživený nervový systém.

Pojďme si tedy v bodech shrnout, jak zajistit rychlé reakce.

1. Trénink rozpoznávání a vyhodnocování podnětu (často zajistí přímo trénink sportu)
2. Kvalitní spánek
3. Strava bohatá na minerály a zdravé tuky
4. Dostatek energie při výkonu
5. Trénink koncentrace
6. Meditace
7. Suplementace: Omega3, Kofein, Magnesium, L-theanin, L-tyrosin, Acetyl L-karnitin a další.


Pokud máte zájem otestovat svůj reakční čas (SRT) mrkněte na www.humanbenchmark.com

Zpět do obchodu