Trpíte úzkostí? Pracujte na pozitivním obrazu sebe sama!

Sebevědomí si v životě postupně vytváříme na základě vnímání toho, kolik přijetí nebo odmítnutí se nám ve společnosti dostává a jaký obrázek si o sobě utváříme. Celkový obraz toho, kdo jsme a jak si ve společnosti stojíme, je tedy tvořen z části realitou a z velké části její percepcí, tzn. tím jak si informace z reálného světa každý z nás v hlavě přeloží. Je tudíž zřejmé, že realita a její vnímání jsou dvě poměrně různé věci. Naše vnímání reality je ovšem výrazně ovlivněno mnoha faktory, jako je například únava, bolesti, nebo předchozí prožitky a zkušenosti, na jejichž základě vidíme vše více či méně pozitivně. Významnou (negativní) roli pak mohou hrát psychické poruchy, jako jsou úzkosti a deprese.

Nesmutněte

Tyto poruchy vznikají z mnoha různých příčin a často je těžké určit jak velký má která vliv. Nicméně víme, že se jako vždy, jedná o "spojené nádoby" a jedna příčina obvykle podporuje druhou. Ať už se jedná o prožitky odmítnutí v dětství, nezdravý životní styl nebo selhání v pracovním či osobním životě, víme dnes celkem jistě, že stavy úzkosti ničí náš obraz sebe samých (self image) a podkopávají naše sebevědomí. Zároveň lidé s nízkým sebevědomím častěji trpí úzkostí. Například tato studie The association between self-esteem and anxiety na více než 5 tisících studentech prokázala jasný (nicméně čistě korelační) vztah mezí úzkostí a nízkým sebevědomím. Nevíme tedy co způsobuje co. Víme ale, že se tyto dva problémy vyskytují velmi často společně.

Jestliže nám vnímání podkopává sebevědomí, může se stát mohou se z nás stát vysavači energie. Dobří přátelé nás sice budou chtít rozveselit, ale dlouhodobě je bude to bude unavovat a mohou se nám začít vyhýbat. Tím se nám dostane více odmítnutí a dostáváme do začarovaného kruhu.

Vždy, když se jedná o spojené nádoby, nestačí řešit jen jeden aspekt věci. Komplexní problém, vyžaduje komplexní řešení.

Prvním základním krokem k nápravě, je odstranit úzkosti, deprese, nebo chronický stres a únavu, jenž negativně ovlivňují naše vnímání sebe sama ve společnosti. Už jen tím, že zvládneme zlepšit stravu, cvičení a spánek, automaticky zlepšíme náš self image a zároveň se můžeme zbavit biologických předpokladů k úzkostem, jako jsou systémový zánět, insulinová rezistence, nerovnováha neurotransmitterů atd.
O tom, že náprava biologických, nebo přesněji biochemických aspektů psychiky funguje, bylo také napsáno mnoho studií. Odkazy na některé z nich naleznete na konci článku.

Mějte se rádi!

Druhým logickým krokem po položení biologických základů, je stavba lepšího sebevědomí skrze osobnostní růst a lepší ovládnutí vlastní psychologie. I když nejsme psychologové a toto téma přesahuje rámec našeho článku, věříme, že aplikovatelnost informací v praxi, je jejich největším přínosem. Proto zde alespoň nastíníme zde zajímavý koncept, se kterým máme zkušenost, vycházející z knihy "Šest pilířů sebevědomí" Nathaniela Brandena.

1. pilíř: Uvědomělé žití - znamená snažit se vnímat, co děláme, co se okolo nás děje a prožívat naplno přítomnost. Být otevřený novým myšlenkám a zpětné vazbě. Snažit se porozumět vnějšímu i vnitřnímu světu.

2. pilíř: Sebepřijetí - znamená dovolit sám sobě prožívat vlastní pocity, myšlenky nebo názory a nesoudit, jestli jsou dobré, nebo špatné

3. pilíř: Zodpovědnost za sebe - znamená přijmout plnou zodpovědnost za to, jací jsme a co se v našich životech děje a nikdy se nestavět do role oběti okolností. Nepřemýšlet o tom, kdo za problém může, ale co je potřeba udělat pro jeho vyřešení.

4. pilíř: Sebeúcta - znamená nesnažit se v zájmu zalíbení jakkoliv měnit svou osobnost, své postoje nebo názory, mít úctu k vlastním hodnotám a stát si za nimi.

5. pilíř: Účelné žiti - znamená mít způsob, jak přispět k lepšímu světu. Mít krátkodobé a dlouhodobé cíle, mít o co se snažit - pro co žít.

6. pilíř: Osobní integrita - znamená uctívat své hodnoty v praxi. Zjednodušeně řečeno konat to, co považujeme za správné. Žít podle svých ideálů a nezrazovat je, kvůli pokušení.

Stavy úzkosti jsou dnes mezi lidmi natolik běžné, že každý minimálně známe někoho, kdo jimi může trpět. Zdravé sebevědomí je poměrně základní předpoklad nejen prevence úzkostí a depresí, ale třeba i pro úspěch v práci nebo ve vztazích a celkově šťastný život. Věnovat se tomuto aspektu psychiky, vám tedy vřele doporučujeme. Vyzkoušejte naše rady a dejte nám vědět, jak vám pomohly.


1. https://scholar.google.cz/scholar?q=exercise+depression+anxiety&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3Dd1Wgc6i-tJ4J
2. https://scholar.google.cz/scholar?q=exercise+depression+anxiety&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3Db8-Bt3iuqxMJ
3. https://scholar.google.cz/scholar?q=exercise+depression+anxiety&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DqToKMaps0PoJ
4. https://scholar.google.cz/scholar?q=diet+anxiety+depression&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DSiesaATosKYJ
5. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/1108558

Zpět do obchodu