Seberozvoj: 5 knih, které vás v novém roce posunou

Zatímco všichni čekáme na lepší časy, začátek nového roku je skvělou příležitostí a motivací k učinění potřebných změn v našich životech, stanovení nových cílů, seberozvoji či nalezení řešení ke zdárnému překonání stávající krize. Pro úspěšný vstup do roku 2021 jsme pro vás vybrali 5 knih, které nás v již takřka uplynulém, nepříliš šťastném roce inspirovaly a staly se pomocníkem na cestě za dosažením našich cílů a snů.

Robin S. Sharma: Umění vést

Vizionářský vůdce neboli lídr je člověk, který má vizi, určuje směr a především ovládá umění vést. Každý, kdo chce vést ostatní, ať už rodinu, sportovní nebo pracovní tým, společnost jako celek či skupinu lidí spjatou společným zájmem a cílem, se musí nejprve naučit vést sám sebe. Robin S. Sharma představuje ucelený systém, jak najít svoji cestu, jak si uvědomit potenciál ve svém vlastním nitru hodný k následování a jak dosáhnout hlavního smyslu vůdcovství - všeobecného společenského přínosu. Osm rituálů vizionářských vůdců podle Mnicha, který prodal své ferrari spočívá v časem prověřených principech efektivního a moudrého vedení. Uplatněním těchto principů můžeme vzkřísit nadšení, motivovat lidi k nasazení, pozvednout týmového ducha, zvýšit produktivitu a vychovat hluboce loajální a kvalifikované jedince oddané naší vizi. Principy vůdcovství dle Sharma mají široké pole uplatnění a lze je aplikovat na jakékoli vedení či naplnění smysluplného záměru.

Timothy Ferriss: Nástroje titánů

Chcete zlepšit své zdraví a kondici, vydělávat víc peněz či si více užívat života? Nechte si poradit od těch nejlepších z nejlepších. Timothy Ferriss dva roky zpovídal na 200 osobností, které ve svých oborech dosahují špičkových výsledků. Od hollywoodských hvězd, po vítěze olympijských her, přes vědce až po legendy ze Silicon Valley - všichni mají své taktiky, rutiny a návyky, ze kterých autor pro čtenáře vytvořil soubor praktických lifehacků, taktik a efektivních nástrojů, které sám prozkoumal, vyzkoušel a prověřil. Přestože je kniha rozdělena na tři části: zdravé, moudrébohaté, princip zdokonalování a seberozvoje se prolíná celým textem. Kniha Nástroje titánů je vhodná pro všechny neúnavné a cílevědomé hledače úspěchu, nových nápadů, myšlenek a tvůrčích podnětů, ať už ve fázi zdokonalení či poznaní něčeho zcela nového napříč všemi obory.

Stephen R. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí

Všichni chceme být v něčem úspěšní. Abychom na cestě za úspěch byli co nejvíce efektivní, je potřeba osvojit si 7 návyků, které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším a obtížnějším úkolům čelíme, tím naléhavější je potřeba se těmito návyky řídit. Renomovaný autor Stephen R. Covey ve své knize představuje holistický, integrovaný přístup zaměřený na principy řešení osobních i profesních problémů. Prostřednictvím praktických, avšak pronikavých poznatků odhaluje postupnou cestu životem vycházející z hodnot spravedlivosti, integrity, čestnosti a lidské důstojnosti, které nám dávají jistotu v přizpůsobování se změnám a schopnost využívat nastalé příležitosti, které s sebou tyto změny přináší. 7 návyků skutečně efektivních lidí je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, která byla přeložena do více než 40 světových jazyků.

Simon Sinek: Začněte s proč

Proč děláme to, co děláme? Proč jsou někteří lidé a firmy úspěšnější, bohatší, vlivnější a inovativnější než my? V roce 2009 Simon Sinek zahájil hnutí s cílem pomoci lidem stát se více inspirativními pro své kolegy a zákazníky, či naopak nalézt někoho, kdo bude inspirovat je samotné. Při studiu vůdčích osobností, které velkou měrou ovlivnily svět, jako například Martin Luther King Jr., Steve Jobs a bratři Wrightové, autor zjistil, že všichni uvažovali, jednali a komunikovali přesně stejným způsobem - vždy začali s otázkou PROČ a až poté řešili, JAK CO zrealizovat. Naučit se klást tyto otázky a pochopit princip takzvaného zlatého kruhu může být klíčem k úspěchu každého počínání. Začněte s proč je světovým bestsellerem pro čtenáře, kteří podnikají, budují, vedou či zatím jen plánují, že se do něčeho sami pustí.

Joe Dispenza: Zbavte se zvyku být sami sebou

Přemýšleli jste někdy nad tím, že geny a zakořeněné zvyky nemusí naše životy zcela ovlivňovat? Každá lidská bytost má právo k vytvoření své vlastní reality, kterou si sama zvolí. Renomovaný autor, řečník, výzkumný pracovník a chiropraktik Dr. Joe Dispenza kombinuje ve své knize oblasti kvantové fyziky, neurologie, chemie mozku, biologie a genetiky, aby ukázal, co je opravdu možné a našel rovnováhu mezi vědou a duchovnem. Zbavte se zvyku být sami sebou nabízí nejen znalosti potřebné ke změně jakéhokoliv našeho aspektu, ale také návod, jak tyto znalosti využívat k viditelným změnám v našich životech. 

Do nového roku vstupujeme v chaosu a s pocitem nejistoty. To však neznamená, že bude celý ztracený. Stanovíme-li si správné cíle, na kterých budeme systematicky pracovat, rok 2021 pro nás může být tím nejúspěšnějším rokem vůbec. Klíče k úspěchu naleznete v každé ve výše uvedených knihách a jistě i v mnoha dalších titulech. Pracujte na sobě a buďte s námi v novém roce zase o něco lepší verzí sebe sama.

Zpět do obchodu