Oxytocin: molekula lásky, důvěry, morálky a sociálních vazeb?

Oxytocin je nejoblíbenější chemikálie většiny lidí. Je to pocit přátelství, lásky a hluboké důvěry. Pocit, který máme, když uděláme pro někoho něco hezkého, nebo když někdo udělá něco dobrého pro nás. Bez oxytocinu by neexistovala vřelost, náklonnost, empatie, štědrost ani samotné lidské vazby. Co přesně však oxytocin je? Podívejte se spolu s námi, jaký má tento hormon vliv na lidskou psychiku, jak ho můžeme využít a jaká je jeho úloha v současné medicíně.

Hormon lásky

Peptidickému hormonu oxytocin se přezdívá hormon lásky. Podle vědeckých studií mají lidé v prvních fázích romantického vztahu významně vyšší hladinu oxytocinu v krvi ve srovnání s nezadanými jedinci, která v jejich tělech setrvává po dobu přibližně šesti měsíců. Mezi možné účinky oxytocinu na intenzitu a kvalitu partnerského soužití řadíme schopnost důvěry, empatie, věrnosti, pozitivní vztahové vzpomínky, pozitivní komunikaci, potřebu sociální vazby či například emoční stabilitu. Oxytocin ale není spojován pouze s emoční rovinou vztahů. Uvolňuje se také během sexuální aktivity a souvisí s intenzitou orgasmu. (6)

Oxytocin a věrnost

Zmíněná souvislost mezi oxytocinem a věrností počíná u schopnosti hormonu přimět muže, aby považovali své partnery za atraktivnější než jiné známé a neznámé ženy či muže. Výzkum z roku 2012 naznačuje, že hormon ovlivňuje muže, aby si udržel větší sociální odstup od cizích žen/mužů. Může to být způsobeno vlivem oxytocinu na aktivaci center odměn v mozku založených na pocitu úlevy a potěšení. Sociální nebo sexuální kontakt s romantickým partnerem může zvýšit hladinu oxytocinu a vytvořit jakousi smyčku v chování. (1)

"Čím více času strávíte se svým partnerem, tím více oxytocinu produkujete; čím více oxytocinu produkujete, tím více toužíte po svém partnerovi.“

Ženy vs. muži 

Jak je již patrné, oxytocin ovlivňuje muže a ženy odlišně, a to zejména v sociálních kontextech. Tato skutečnost pramení z faktu, že hormon má jiné pole působnosti v mužské a ženské mozkové struktuře neboli části mozku, která je zodpovědná za emoce, motivaci a odměnu. Oxytocin může u ženské části populace ovlivňovat například to, jak ženy identifikují s kým se mají spřátelit, a jakou mají tendenci k těmto vztahům. Hormon u mužského pohlaví může na druhé straně hrát roli ve způsobu, jakým muži identifikují konkurenční vztahy a orientují se v reakci na boj nebo útěk. (2)

Oxytocin a emoce

Oxytocin se u žen i mužů uvolňuje do určitých částí mozku, kde získává vliv na emoční, kognitivní a sociální chování. Vědci a lékaři popisují hormon jako „důležitou součást komplexního neurochemického systému, která umožňuje tělu přizpůsobit se vysoce emotivním situacím“. Oxytocin tak podporuje u obou pohlaví prosociální chování, snižuje stresové reakce a přispívá k psychickému uvolnění, důvěře a emoční rovnováze. Je však zřejmé, že účinek hormonu není přímý. Řada studií varuje, že oxytocin má spíše obecné než specifické účinky, a že je nepravděpodobné, že by sám o sobě ovlivňoval složité mentální procesy vyššího řádu, které jsou specifické pro sociální poznávání. Může však pomoci našemu tělu adekvátně reagovat na různé emociální a sociální situace a v neposlední řadě také zlepšuje vnímání sama sebe v sociálních interakcích a posiluje osobností rysy jako jsou důvěra, altruismus a otevřenost. (3)

Nevýhody

Ačkoli je prokázáno, že oxytocin může zlepšit sociální vazby, může v lidech zároveň také posílit zvýhodňování, předsudky a pocity závisti a nepoctivosti. Není však zcela jasné, proč se jeho účinky liší v povaze, či kdo je náchylnější k těm negativním. Přestože je tak role oxytocinu v lidském chování příznivá, jeho podstata je mnohem složitější a je potřeba dalších výzkumů, abychom pochopili, co tento mocný hormon dokáže. (4)

Psychiatrická terapie

V současné medicíně může být oxytocin jednou z navržených léčeb sociální fobie, autismu a poporodní deprese. Hormon prokazatelně pomáhá lidem, kteří se vyhýbají sociální interakci, a těm, kteří zažívají trvalý strach a neschopnost věřit ostatním. Oxytocin může též hrát roli při zvládání hněvu a tendencím k nepřiměřeným reakcím na nestálé situace. (5)Co vše byste měli o oxytocinu a jeho účincích ještě vědět

1. Oxytocin je peptidický hormon složený z devíti aminokyselin. Pořadí aminokyselin v oxytocinu popsal v roce 1953 americký vědec Vincent du Vigneaud, který ho krátce nato připravil synteticky. Jeho práce byla v roce 1955 oceněna Nobelovou cenou za chemii. (7)

2. Oxytocin je produkován v hypotalamu odkud je dále transportován do hypofýzy a vylučován v mozkové základně. Jeho hladina se zvyšuje například při objímání. 

3. Oxytocin má pozitivní vliv na sociální funkce. Ovlivňuje sociální chování, emoce, utváření vzpomínek či pocit uznání.

4. Oxytocin pomáhá lidem při léčbě s poruchami autistického spektra, úzkostí a syndromem dráždivého tračníku.

5. Oxytocin může být jako lék předepsán k vyvolání porodu nebo zlepšení kontrakcí během něj a je pod lékařským dohledem využíván ke snížení poporodního krvácení či potratu.

Reference

1) Algoe SB, et al. (2017). Oxytocin and social bonds: The role of oxytocin in perceptions of romantic partners’ bonding behavior. DOI:
10.1177/0956797617716922

2) Cavanaugh J, et al. (2014). Oxytocin facilitates fidelity in well-established marmoset pairs by reducing sociosexual behavior toward opposite-sex strangers.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4165758

3) Cardoso, C., Ellenbogen, M. A., & Linnen, A. M. (2012, April). Acute intranasal oxytocin improves positive self-perceptions of personality. Psycopharmacology 220(4), 741-749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22012170

4) Gao S, et al. (2016). Oxytocin, the peptide that bonds the sexes also divides them. DOI:
10.1073/pnas.1602620113

5) Ishak, W.W., Kahloon, M., & Fakhry, H. (2011, April). Oxytocin role in enhancing well-being: A literature review [Abstract]. Ishak WW, Kahloon M, Fakhry H, Journal of Affective Disorders 130(1-2), 1-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20584551

6) Schneiderman I, et al. (2012). Oxytocin during the initial stages of romantic attachment: Relations to couples’ interactive reciprocity.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3936960

7) What is oxytocin? (n.d.).
hormone.org/hormones-and-health/hormones/oxytocin

Zpět do obchodu