Mindset: jak ovlivnit své myšlení?

Zamyslete se nad tím, kdy jste naposledy bagatelizovali své schopnosti nebo vlastnosti. Možná tomu není tak dávno. Pokud jsme přesvědčeni, že nám něco nejde, nejsme v něčem dobří nebo to není pro nás, zbytečně se uzavíráme a snižujeme si pravděpodobnost úspěchu i spokojenosti. Slova, která si často opakujeme určují příběh, který používáme k popisu sebe sama, ovlivňují naše chování a mohou mít negativní důsledky na náš osobní i profesní život. Povzbudivým faktem však je, že přijetím takového způsobu myšlení, který vede ke kreativní a otevřené mysli, můžeme osobní narativ změnit. Podívejte se spolu s námi, jak se adaptovat na grow mindset neboli růstový způsob myšlení, který nám umožňuje posouvat se dál, učit se a rozvíjet svoji osobnost.

Co je mindset

Mindset je systém vnitřních přesvědčení a postojů. Obsahuje myšlenkovou a citovou část (co prožíváme a jaké pocity to vyvolává), které nás vedou k připravenosti k činu a jednání. Některé postoje si přebíráme bez přemýšlení, některé si sami vědomě utváříme. Je však nemožné je nezaujímat. Postoje nám pomáhají projít některými situacemi rychleji. Máme-li něco pevně nastavené, nemusíme pokaždé přemýšlet, zda určitému chování řekneme ano nebo ne. Pokud máme například jednoznačně negativní postoj k alkoholu, nabídnuté pivo odmítneme a ani nás nenapadne přemýšlet o opaku. Pevné postoje jsou v daném případě zdraví prospěšné. V jiných případech je však důležité se čas od času na své automatické reakce kriticky podívat, prozkoumat je a zjistit, zda s nimi opravdu souzníme a zda jsme je přijali s vlastní úvahou. Pokud tak nečiníme, můžeme se v mnoha situacích ochudit o příjemné či prospěšné prožitky a možnosti. 

Uzavřený mindset vede k pasivitě. Pokud si myslíme, že vlastnosti, talent a inteligence jsou neměnné a nevěříme ve vlastní úspěch, pravděpodobně se ani nepokusíme vyvinout energii k jeho dosažení. Stejně tak naše postoje ovlivňují to, jakým způsobem vnímáme osobní kritiku. Jako informaci, která nám může pomoci anebo jako útok na nás samotné.

 

 

Jak posunout své myšlení 

Pokud máte pocit, že jste si osvojili některé pevné postoje a uzavřený způsob myšlení, věřte, že nikdy není příliš pozdě na to, abyste si utvořili nové návyky a posunuli svůj mindset směrem ke svému užitku. Přinášíme několik jednoduchých strategií, jak na to:

  • Věřte v sami sebe

Osobní růst je možný pouze tehdy, jste-li ochotni rozvíjet své schopnosti, které jsou k dosažení požadovaných úspěchu potřebné. Začněte budováním sebedůvěry, že to dokážete. Pamatujte, že máte na to dosáhnout velkých věcí. Podaří-li se vám přepnout na růstové myšlení, budete způsobilí odemknout své doposud nevyužité schopnosti a zužitkovat je ve svůj prospěch. 

  • Dbejte na to, jak sami k sobě promlouváte 

Výroky typu „nejsem vůdčí typ“, „s penězi to neumím“ či dokonce něco tak mírného a nenápadného jako „stydím se“ nebo „jsem plachý“ mohou bránit vašemu rozvoji více, než se na první pohled může zdát. Ze snahy ochránit se před zklamáním či neúspěchem se někdy bojíme doufat a věřit, že něco dopadne podle našich představ a ku našemu prospěchu. Opakujte si, že většinu okolností lze změnit, a že se dokážeme učit a rozvíjet.

  • Přijímejte zpětnou vazbu

Konstruktivní kritika nám umožňuje vidět sebe sama skrze nový objektiv. Pravděpodobně si nejsme vždy vědomi všech svých slabých míst, správná zpětná vazba nám je však může pomoci odhalovat a smysluplně řešit. Hledejte produktivní zpětnou vazbu a naučte se využívat podněty od ostatních pro vlastní rozvoj. 

  • Akceptujte selhání

Selhání je součástí křivky učení. Je naprosto nezbytné, abyste dovolili sami sobě být zranitelní, byli ochotni přijímat změny a nebáli se vystupovat z tepla své komfortní zóny. Na cestě za úspěchem se může objevit řada neúspěchů - vaše energie však stále musí zůstat soustředěna na cíl, kterého chcete dosáhnout. 

  • Vytrvejte

Každá změna vyžaduje úsilí, důslednost a vytrvalost. Nejdůležitější je zaměřit se sám na sebe a zůstat konzistentní. Pokud něco nevyjde, poučte se z neúspěchu a pokračujte dál.  

A nejdůležitější rada na závěr. Pamatujte, že i k neměnným situacím můžete zaujmout postoj, který si sami vyberete. Nebraňte se emocím. Nemusíte být pořád pozitivní, mít dobrou náladu a vidět na všem jen to dobré.Můžete se ale sami sebe zeptat, co se i přesto, že něco není přesně podle našich představ, dá za určitých okolností udělat.

Reference

Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. House Digital, Inc. Chicago

Gerstein, Jackie. (2014). The Educator with a Growth Mindset: A Staff Workshop. User Generated Education.

Morehead, James. (2012). Stanford University's Carol Dweck on the Growth Mindset and Education. OneDublinorg

Zpět do obchodu