Jak bojovat s migrénou?

Lidé trpící na migrény nikdy neví, kdy tato zákeřná bolest udeří. A když to přijde, jejich den se musí na chvíli zastavit. Je to naprosto paralyzující bolest hlavy (především při pohybu) spolu se zvýšenou citlivostí na světlo a zvuk. Většina migrénami trpících pacientů již dokáže ze zkušenosti rozpoznat jejich nástup, díky čemuž jsou často schopni zmírnit samotný průběh.

Migrénám ještě nerozumíme natolik, abychom je dokázali stoprocentně léčit, nicméně základní mechanismy jejich vzniku, nám dávají nápovědu, co by nám mohlo pomoci. Jak už možná víte, nervové buňky spolu komunikují na základě elektrochemických signálů. Migréna je v podstatě porucha regulace a časování těchto signálů. Ty se pak náhle začnou nekontrolovaně šířit napříč mozkem a působí bolest, na kterou jsou běžně dostupná analgetika (ibuprofen, paracetamol) krátká.

Asi 30% pacientů zažívá před nástupem bolesti  souhrn příznaků, označovaných jako “aura”. V jejich vizuálním obraze se objevují tečky nebo klikaté čáry, napětí nebo brnění ve svalech, mohou mít potíže artikulací a celkově s řečí. Výhoda aury je, že nám dává o blížící se migréně vědět předem. Tím pádem má dotyčný možnost vzít si analgetikum (prášek na bolest) a rychle se uklidit někam do ticha, klidu a tmy.

U žen jsou poměrně častým jevem tzv. menstruační migrény, nebo migrény v rámci premenstruačního syndromu (PMS). Jelikož jsou hormonánlní změny energeticky velice náročné, ženské tělo je v těchto obdobích vystaveno zvýšené zátěži a tedy stresu. Navíc, jak všichni víme, klesá jejich schopnost sebeovládání a ženy jsou více náchylné k náhlým výkyvům nálad a konzumaci čokolády.

Dle teorie Dr. Eggerse je příčinou migrén (ale i jiných nemocí) stres. Právě ten může za nadměrnou aktivaci centrální nervové soustavy v důsledku neustálého pocitu, že nám něco hrozí, nebo že musíme něco dělat. Dnešní medicína využívá k léčbě migrén nových látek, které regulují vznik elktrochemických signálů, silných analgetik na tlumení bolesti a antidepresiv, jako prevenci nadmíry stresu. 

Oproti tomu přírodní léčba, nebo spíš prevence, spočívá zejména v práci se stresem. Ten je příčinou nadměrné aktivace nervového systému a může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickou aktivitou neuronů. Níže shrnujeme kromě stress managementu ještě několik klíčových bodů, které mohou hrát v prevenci migrény zásadní roli.

Stress management - odbourání přebytečného stresu je nejdůležitější věcí na seznamu, s obrovským přesahem do celého vašeho života. Velmi účinnou metodou je například meditace nebo intenzivní vytrvalostní trénink. 

Spánek - neexistuje nic, na co by nepomohlo 8 hodin spánku denně. Migrény nejsou výjimkou. Navíc dostatečný spánek efektivně snižuje míru stresu.

Hořčík - American Migraine Foundation říká o hořčíku toto: Ideální lék na migrénu by byl efektivní, bez vedlejších účinků, bezpečný v těhotenství a pro všechny finančně dostupný. Taková medikace zatím neexistuje, ale magnesium se jí blíží víc, než většina ostatních. Studie žurnálu Cephalgea z roku 1996 zkoumala efekt magnesia denně po dobu 12 týdnů na četnost i délku trvání migrénových ataků. Skupina konzumující 600mg citrátu magnesia denně zaznamenala snížení četnosti ataků v 9. - 12. týdnu o 41,6%. Na účinnost magnesia v prevenci migrén poukazuje mnoho dalších studií (Swanson 1988, Gallai et al. 1992, 1993, 1994)

Vitaminy skupiny B - především niacin (B3) a pyridoxin (B6), jenž zlepšují energetický metabolismus buněk, jsou v prevenci migrén důležité. Díky lepší dostupnosti energie a snížení pocitu únavy, je zvládání stresu celkově snazší. Naopak pocit vyčerpání při řešení problémů přináší pocit frustrace a často i ztrátu sebekontroly, což vyvolává další stres. Dostupnost energie v buňkách je proto v prevenci stresem vyvolaných poruch klíčová.

 

Reference:

https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/magnesium/

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1046/j.1468-2982.1996.1604257.x

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1046/j.1468-2982.1992.1201021.x

https://journals.sagepub.com/doi/10.1046/j.1468-2982.1993.1302094.x

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-4610.1994.hed3403160.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548511/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6071262/

Zpět do obchodu